Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан для публикации основных результатов научной деятельности Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласында cапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынатын ғылыми басылымдар тізбесі СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЯ

17-01-2023

1. Bilig // Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті. Бұйрықтың нөмірі мен мерзімі: 01.03.2021 ж №177 https://bilig.yesevi.edu.tr/homepage.html

2. ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы // Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Бұйрықтың нөмірі мен мерзімі: 03.03.2021 ж. №194 https://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/index

3. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Филология сериясы // Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. Бұйрықтың нөмірі мен мерзімі: 9.04.2021 ж. № 323  https://bulphil.enu.kz/index.php/main/index

4. Қарағанды университетінің хабаршысы. Филология сериясы // Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті. Бұйрықтың нөмірі мен мерзімі: 30.04.2021 ж. №381 https://philology-vestnik.ksu.kz/

5. Керуен // М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты. Бұйрықтың нөмірі мен мерзімі: 22.09.2021 ж. №733 https://auezovinstitute.kz/ru/keruens/1

6. "Абылай хан атындағы  ҚазХҚ және ӘТУ хабаршысы", Филология ғылымдары сериясы // "Абылай хан атындағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері  университеті" АҚ. Бұйрықтың нөмірі мен мерзімі: 07.12.2021 ж. № 821 https://bulletin-philology.ablaikhan.kz/index.php/j1

7. Торайғыров университетінің хабаршысы. Филологикалық серия // "Торайғыров   университеті". Бұйрықтың нөмірі мен мерзімі: 28.01.2022 ж. № 22 https://vestnik-philological.tou.edu.kz/

8. "Turkic Studies Journal "журналы // "Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. Бұйрықтың нөмірі мен мерзімі: 28.01.2022 ж. № 22 https://tsj.enu.kz/index.php/new/index

9. «Ясауи университетінің Хабаршысы» // Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық
қазақ-түрік университеті». Бұйрықтың нөмірі мен мерзімі: 19.04.2022 ж. № 155 https://journals.ayu.edu.kz/index.php/habarshy/index

10. «Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы» // А.Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институты». Бұйрықтың нөмірі мен мерзімі: 26.06.2022 ж. № 290 https://ojs.egi.kz/index.php/BULLETIN/index

11. «TILTANYM» журналы // Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. Бұйрықтың нөмірі мен мерзімі: 27.12.2022 ж. №148  https://www.tiltanym.kz/jour