НЕКОТОРЫЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭСТОФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Авторы

  • Гүлназ Сағынадин Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

DOI:

https://doi.org/10.55808/1999-4214.2023-3.16

Ключевые слова:

фольклор, эстофольклористика, литература, литературоведение, интеграция.

Аннотация

Бүгінде фольклортану саласы интегративті ғылым ретінде новаторлық концепцияларын кеңейтіп жатқаны аян. Жаңа ракурстағы көпсалалы әрі күрделі сипатын зерделеу – жаһандану жағдайындағы күрделі де келелі мәселелердің бірі. Жалпы, бүтіннің белесін бағындыру үшін алдымен, оның бөлшектерін[i] бекем ету – басты қағидамыз. Сол үшін зерттеу көзіне интегративті фольклортанудың бір тармағы эстофольклортану саласы алынып отыр.

Эстофольклортану әдеби-фольклорлық ықпалдасу нәтижесіндегі әр текті материалдың идеялы-эстетикалық бірлігін зерттеуді көздейді. Әлемдік аренада жеке терминмен айшықталып, дербес сала ретінде дамуы оның зерттеу пәнінің заманауи сұраныстағы өзектілік динамикасын көрсетеді. Осы динамиканы ұлттық фольклортану аясында бағамдап, эстофольклортанудың теориялық принциптерін айқындаудың, сондай-ақ оны оқытудағы инновациялық тәсілдерін қарастырудың маңызы зор.

 

 

Сведения об авторе

Гүлназ Сағынадин, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

– философия докторы (PhD), доцент

Опубликован

19-10-2023

Выпуск

Раздел

Литературоведение